Investering i tropisk skov

giver en række unike fordele!


✔ Påvirkes ikke af uro på de finansielle markeder!

✔ Den biologiske vækst giver en forudsige værdistigning!

✔ Fleksibel og skalerbar!

✔ Stor efterspørgelse på tropisk tømmer!

✔ Højt afkast!

✔ Lavt kapital krav, hvor alle kan være med!

✔ Ingen gebyrer - hvad du ser, er hvad du får!En opsparing i tropisk skov giver dig en børneopsparing med et højt afkast, der er forudsigelig og nem at planlægge!Læs mere!
Grøn, transparent og forudsigelig.

Fokus på bæredygtighed og
grønne investeringer er stærkt stigende


Der er mange gode grunde til at placere en del af din formue i en grøn børneopsparing.

Når du laver en opsparing i biologiske aktiver som tropisk skov, så er din opsparing ikke særlig følsom overfor udsving i de finansielle markeder. Træerne vokser i værdi, uanset om der opstår en finansiel krise eller andet, der kan give store udsving på aktiemarkederne.

Din opsparing gør også en stor forskel i områderne, hvor træerne plantes. Træerne er medvirkende til at stoppe ørkenspredning og vores træplantning er samtidig med til at skabe en bedre økonomisk fremtid for mange familier i områderne.

Når du laver en opsparing i tropisk skov, er du også med til at reducere din CO2 påvirkning. Hvert træ der plantes, reducerer ca. 500 kg CO2 i dets levetid. Samtidig med du laver en attraktiv opsparing, gør du din familie og dig selv mere CO2 neutral.

Det giver dig en attraktiv og grøn opsparing, der er stabil og forudsigelig, og samtidig gør du noget for klimaet og udsatte familier.

Risiko og kapitalbehov ved investering i aktier i modsætning til tropisk skov


Eksemplet på en bæredygtig børneopsparing er baseret på, at du laver en opsparing, hvor der indbetales 500 kr. om måneden i 10 år.
Efter 4 år begynder opsparingen at betale en del af de 500 kr og efter 10 år vil dit barns børneopsparing være 100 % selvfinanserende og du kan stoppe med selv at indbetale.

Du kan altså ved at lave en opsparing, hvor du samlet set indbetaler 41.000 kr. over en 10 årig periode, skabe et tillæg til dit barns voksenliv på ca. 5.500 kr. om måneden fra det 20 år og resten af livet. Eksempel på Grøn opsparing

Sammenligning med aktier

Sammenligner man dette med aktie markedet, så ligger aktieafkastet over en 20 årig periode på ca 8 % årligt.
Så for at opnå et årligt afkast på 66.000 kr. med aktier, behøver du en på kapital 825.000 kr med et årligt afkast på 8 %.

Du skal altså opbygge en kapital på 825.000 kr. inden for de første 20 år, hvilket kræver, at du køber aktier for 1450 kr. pr. måned hver måned i 20 år og at du hvert år har et afkast på 8 %.

Begge eksempler er uden at tage skat og gebyrer med i beregningerne!

Du skal altså investere 348.000 kr. ved aktierne mod 41.000 kr. i tropisk skov for at opnå samme resultat.


Find ud af mere
Smilla laver en opsparing i tropisk skov

Henrik

Som selvstændig guldsmed har jeg været vant til at have en rimelig høj levestandard og med en supplerende pensionsopsparing i skov, så jeg en mulighed for at opretholde denne levestandard, samtidig med at jeg kan gå pension 5 år tidligere.

Jeg vil anbefale alle at kigge på denne form for opsparing.

Smilla laver en opsparing i tropisk skov

Niels

Jeg blev kunde i 2015, da jeg så det som en mulighed for at kunne trække mig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.
Det betyder meget for os, at jeg kan lave denne supplerende pension, da der er en aldersforskel på mig og min kone på 10 år.
Hermed får vi mulighed for at nyde vores otium sammen, hvilket vi ellers ikke havde kunnet.

Smilla laver en opsparing i tropisk skov

Smilla

Min opsparing i skov startede som en børneosparing, men nu køber jeg også selv træer. Jeg er utrolig glad for, at min opsparing gør en forskel for udsatte familier og miljøet.
Jeg kan varmt anbefale alle at lave en opsparing i skov!

Bæredygtig og grønne
investeringer er vigtige for vores fælles fremtid

Den massive fældning af regnskoven, der de sidste mange år har fundet sted i Sydamerika, Afrika og Asien, har haft store miljømæssige konsekvenser. Store områder, der tidligere var dækket med frodig regnskov, er idag blevet ørken eller semi-ørken og mange steder spreder ørkenen sig nu til områder, der tidligere var landbrugsjord.

Derudover var de store områder, hvor der tidligere var regnskov, med til at optage store mængder af CO2. Nu, hvor skovene er væk, optages CO2 ikke længere og forbliver dermed i atmosfæren og bidrager dermed til drivhuseffekten. Skal vi stoppe denne udvikling i årene fremover, skal der plantes mange milliarder træer for at genskabe det tabte.

Når du køber træer som opsparing er du med til at bremse drivhus effekten, modvirke ørkenspredningen, genskabe grønne områder samt sikre fremtiden for kommende generationer.Børne pension!


Igennem de sidste mange år er vores pension løbende blevet gradvist dårligere.


Vi har været vidne til en højere og højere pensionsalder der nu udmærker Danmark ved at have opnået verdens højeste pensionsalder.
Dermed kommer mange danskere i fremtiden til at se frem til en pensions alder på 70 år eller mere!


Historiske lave renter, stadig mere ustabile finansielle markeder og høje gebyrer gør det svært at lave en attraktiv pensionsordning og det bliver mere og mere vigtigt at starte tidligt.Hvad kan du selv gøre?

Gør dit barns børneopsparing til en "børnepension" - Ved f.eks at lave en børneopsparing der giver livslange udbetalinger, hjælper du dit barn i gang med både en børneopsparing men åbner også muligeden for en tidligere pension eller måske gå ned i tid på arbejdsmarkedet!


Så vil du sikre dit barn, så er løsningen i langt højere grad selv at sikre sig allerede i en tidlig alder.


Et alternativ til de traditionelle børneopsparinger er en investering i tropisk skov, der efter vores overbevisning er langt mere attraktiv på mange områder.En børneopsparing i tropisk skov er et alternativ, der er utroligt simpelt, nem at planlægge, giver et højt afkast!Læs mere!
Hvornår kan du stoppe med at arbejde?

555000

Træer plantet ultimo 2015

887852

Træer plantet ultimo 2016

1244076

Træer plantet ultimo 2017

2070000

Træer plantet ultimo 2018

4000000

Træer plantet ultimo 2019

Mange nye kunder giver en stor vækst

Vi forsætter den store vækst i 2019, hvor der plantes mere end 2.000.000 træer. Det indebærer, at vi i 2019 kommer op på at plante mere 5.500 træer om dagen.

Med de 2.000.000 træer, der skal plantes i 2019, har vores planteskoler også behov for øget kapacitet. I 2016 var den samlede kapacitet på 600.000 planter, men med udgangen af 2018 er planteskolernes samlede kapacitet på over 2.000.000 planter og denne kapacitet kan hurtigt udvides.

Vi ved allerede nu, at vi inden for de næste 3 år har plantet mere end 10.000.000 træer og vi kommer til at forsætte denne vækst de næste mange år.
Jeg vil gerne vide mere!